Begeleiding in de zorg

Begeleiding in de zorg


In deze cursus leer je welke stappen je moet doorlopen om ervoor te zorgen dat iemand in de toekomst geen begeleiding meer nodig heeft. Eerst onderzoek je welke behoefte aan begeleiding een cliënt heeft. Dan stel je een begeleidingsplan op. Hoe je dit doet, leer je in de cursus. Vervolgens zet je het  begeleidingsplan om naar een werkplan. Hiermee gaat jouw cliënt aan de slag. Je helpt bij ontwikkelingsgerichte activiteiten, begeleidt kinderen en volwassenen in de omgang met anderen en stimuleert het aangaan van vriendschappen en relaties.


De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Begeleidingsbehoefte beschrijven
 • Opstellen van een ondersteuningsplan
 • Dagelijks functioneren
 • Cliënten begeleiden bij praktische zaken
 • Belangrijke levensgebeurtenissen
 • Bevorderen van zelfstandigheid
 • Evaluatie van het ondersteuningsplan

Je leert:

 • De begeleidingsbehoeften van cliënten beschrijven
 • Informatie over een cliënt verzamelen
 • De behoefte aan begeleiding in kaart brengen
 • Het ondersteuningsplan vertalen naar een eigen werkplan
 • Advies en informatie geven om cliënten en hun naasten te ondersteunen in hun dagelijks functioneren
 • Activiteiten organiseren
 • Kinderen en volwassenen begeleiden bij ontwikkelingsgerichte activiteiten
 • Het functioneren van cliënten in de groep optimaliseren
 • Kinderen en volwassenen begeleiden bij de vorming en beleving van hun waarden en normen
 • Kinderen en volwassenen begeleiden in de omgang met anderen
 • Kinderen en volwassenen begeleiden bij praktische zaken
 • Kinderen en volwassenen begeleiden bij het aangaan van vriendschappen en intieme relaties
 • Kinderen en volwassenen begeleiden bij belangrijke levensgebeurtenissen
 • De zelfstandigheid van kinderen en volwassenen bevorderen
 • De uitvoering en resultaten van het aspect begeleiding van het ondersteuningsplan evalueren

Extra info

Erkend certificaat

3 maanden


Voor wie geschikt?

Voor een ieder vanaf 18 jaar, met minimaal LBO, VMBO basis of MBO niveau 1, met de juiste motivatie.


Certificering

Iedere student ontvangt na het volgen

van deze opleiding en voltooien van het examen een erkend certificaat.


Uw investering

Voor een offerte op maat, speciale wensen of vragen kunt u contact opnemen met ons kantoor