Agressietraining


Omgaan met agressie...

De training ‘Omgaan met Agressie’ is enerzijds gericht op het verwerven van kennis en inzicht in agressief gedrag, en anderzijds op het aanleren van hanteringvaardigheden. Zowel het gebied van ‘pratend oplossen’, als  het ‘fysiek ingrijpen’ komen aan bod. De trainingen kenmerken zich door een interactief karakter met de deelnemers. Tijdens de training wordt er gebruik gemaakt van een theoretisch kader door middel van het werkmodel “Omgang met agressie”. Dit werkmodel wordt tijdens de bijeenkomst gebruikt als hulpmiddel tot bewustwording van het handelingsproces en als mogelijke aanvulling tot handelingstechnieken. Daarnaast worden deelnemers gestimuleerd elkaar effectief feedback te geven, met behulp van het werkmodel. Een professionele trainingsacteur wordt als ‘levend lesmateriaal’ ingezet.


Onderwerpen

Op basis van uw vraagstelling zullen tijdens de training o.a. de volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Identificeren van verschillende vormen van agressie
 • Professioneel & methodisch handelen
 • Omgaan met agressie
 • Vluchten en vechten
 • Incidenten (case besprekingen)
 • Fysieke weerbaarheid (als praten niet helpt)
 • Simulaties
 • Juridische aspecten
 • Nazorg


Doelstelling

 • Agressieverhogend en -verlagend gedrag, herkennen en benoemen
 • Eigen emoties controleren
 • De situatie beter in kunnen schatten
 • De invloed van eigen angst en agressie op uw functioneren onderkennen en beïnvloeden
 • Effectief en proportioneel zelfverdedigingtechnieken toepassen
 • Met collega’s overleggen over te volgen strategieën in omgaan met agressie

Extra info


Aantal bijeenkomsten

Deze training duurt één dag van

09.00 tot 17.00 uur


Voor wie geschikt?

Voor een ieder vanaf 16 jaar


Certificering

Iedere cursist ontvangt na het volgen

van deze training een certificaat van deelname.


Uw investering

Voor een offerte op maat, speciale wensen of vragen kunt u contact opnemen met ons kantoor