Klachtenregeling

Klachtenregeling

De medewerkers van Next Level Solutions streven naar kwaliteit en zorgvuldigheid in hun consultancy, trainingen en coaching. Soms kan er onverhoopt iets niet helemaal wens verlopen en kunnen er klachten ontstaan. 


Mocht het onvoldoende lukken om de klacht te bespreken met uw consultant, trainer of coach, dan kunt u terecht bij onze onafhankelijke klachtencommissie. Geen van de leden van de klachtencommissie heeft belangen in of bij Next Level Solutions BV.


 

Klacht indienen

Klachten kunnen rechtstreeks ingediend worden aan de klachtencommissie.

de heer M. Ramautar per mail


Ontvangst van de klacht

Na ontvangst van de klacht stuurt de klachtencommissie de klager en de directie van Next Level Solutions BV een schriftelijke bevestiging van ontvangst.


De klachtencommissie zal de klacht in behandeling nemen indien:

  • De klacht verstuurd is binnen vier weken na afloop van de betreffende training/ coaching.
  • De klager voorafgaand aan het bezwaar geprobeerd heeft om de klacht te bespreken met de consultant, trainer of coach.
  • De klacht een omschrijving bevat van het feit waartegen bezwaar wordt gemaakt, een motivering van het bezwaar en een omschrijving bevat van de gewenste uitspraak van de commissie.


Afhandeling

De klachtencommissie zal de klachten vertrouwelijk behandelen. De precieze inhoud van de klacht wordt alleen bekend gemaakt aan de directie van Next Level Solutions BV. De klachtencommissie hoort de klager en de directie of de verantwoordelijke consultant / trainer/ coach van Next Level Solutions BV aan. Op basis hiervan wordt beoordeeld of de klacht gegrond is. 


Binnen vier weken na indiening van de klacht doet de klachtencommissie uitspraak. Indien de klachtencommissie meer tijd nodig heeft om te komen tot een uitspraak stelt zij de klager en Next Level Solutions BV hiervan op de hoogte binnen vier weken na indiening van de klacht. De klachtencommissie maakt haar oordeel schriftelijk kenbaar aan klager en aan Next Level Solutions BV.


Het oordeel van de klachtencommissie is bindend voor de klager en Next Level Solutions BV.


Nazorg

Na afwikkeling van een klacht, wordt het dossier voor de duur van twee jaar bewaard door de klachtencommissie.