Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING  – versie oktober 2022


Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die NEXT LEVEL SOLUTIONS verwerkt van haar klanten. Indien u klant wordt van NEXT LEVEL SOLUTIONS, of om een andere reden persoonsgegevens aan NEXT LEVEL SOLUTIONS verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.


1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

NEXT LEVEL SOLUTIONS, Rotterdam, bereikbaar via e-mail info@nextlevelsolutions.nl of via telefoonnummer: 06 1556 6865


2. Persoonsgegevens

NEXT LEVEL SOLUTIONS verwerkt persoonsgegevens op het moment dat u gebruik maakt van diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Geslacht
 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres


3. Met welk doel en op basis van welke grondslag zij de persoonsgegevens verwerkt

NEXT LEVEL SOLUTIONS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het contact hebben over afspraken en de eventuele annulering daarvan
 • Het afhandelen van een betaling
 • Het monitoren van de voortgang van het coaching traject
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen om haar dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om een certificaat te personaliseren
 • Om u te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten
 • Verzenden van haar nieuwsbrief en/of reclamefolder


4. Bewaartermijnen

NEXT LEVEL SOLUTIONS verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt deze gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.


5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijdering

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NEXT LEVEL SOLUTIONS en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bewaren in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nextlevelsolutions.nl.  We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 21 dagen op uw verzoek.

NEXT LEVEL SOLUTIONS wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag).


6. Afmelding e-mail berichtgeving

NEXT LEVEL SOLUTIONS gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie te versturen. Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan een mailing.


7. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De laatste versie van onze Privacyverklaring staat altijd op onze website: www.nextlevelsolutions.nl  Wij adviseren u regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken en door te nemen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.


8. Delen van persoonsgegevens met derden

NEXT LEVEL SOLUTIONS verstrekt uitsluitend gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld belastingdienst of zorgverzekeraar).


9. Cookies of vergelijkbare technieken

NEXT LEVEL SOLUTIONS maakt beperkt gebruik van geanonimiseerde cookies. De website van NEXT LEVEL SOLUTIONS gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. NEXT LEVEL SOLUTIONS gebruikt deze cookies met een puur technische functionaliteit, om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt, deze gegevens worden uitsluitend ingekeken door onszelf en door onze webbeheerder en nooit gedeeld met derden.


10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

NEXT LEVEL SOLUTIONS neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op via e-mail info@nextlevelsolutions.nl of via telefoonnummer: : 06 1556 6865